Friday…

Tự dưng, rất là ghét ngày thứ Sáu 17

Thứ Sáu dạo này luôn là những ngày rất – bận – rộn. Dân chứng từ làm hàng consol đi US hiện nay chắc ai cũng ghét ngày thứ Sáu (_ _!). Continue reading

Advertisements