Cái gì đó, rất riêng…

Những lúc đầu óc căng như dây đàn thế này, thì âm thanh thật sự là một biện pháp tra tấn hết sức hữu hiệu…

Tự dưng một ngày của những tháng năm học trò áo trắng nào đó, nó chợt cảm thấy mình đổ quạu khi nghe tiếng còi xe tải liên tục tấn công vào cái lỗ tai. Rồi sau đó, như thể được nước làm tới, bao nhiêu âm thanh ầm ào đổ tới làm nó muốn phát điên. Và cảm xúc đó theo nó mãi cho tới bây giờ… Cứ hễ đầu óc căng thẳng là nó càng dị ứng với âm thanh 107. Continue reading

Advertisements