Fun fun =))

Đời nhiều lúc đơn giản là mấy chuyện nhảm nhí thế này mà cười lăn bò 242424. Nhiều khi đọc lại xong cứ ngửa ra cười, không tài nào nhịn được.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[10:16:51 AM] Choco: anh đệp giai
[10:16:57 AM] Huynh – 3TC: ặc
[10:16:57 AM] Choco: anh đang giữ của Châu 2 cái file
[10:16:58 AM] Huynh – 3TC: bó chíu
[10:17:01 AM] Choco: lên order đi nha 21
[10:17:05 AM] Huynh – 3TC: âu cơ
[10:17:13 AM] Choco: mẹc xi

Bình lựng: giai này đã có vợ nên nhạy cảm dễ sợ lắm ạh 35

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Mới sáng vô hai chị em đã tẻng vầy rồi đây. Ta nói, trời Sài Gòn dạo này nóng quá đó mà smilie_girl_008

[5/3/2012 9:14:32 AM] Hannah Nguyen: hú hú
[5/3/2012 9:15:34 AM] Choco: hé hé
[5/3/2012 9:16:25 AM] Hannah Nguyen: hí hí
[5/3/2012 9:17:18 AM] Choco: hị hị
[5/3/2012 9:18:22 AM] Hannah Nguyen: hế hế
[5/3/2012 9:18:53 AM] Choco: hà hà
[5/3/2012 9:19:16 AM] Hannah Nguyen: hố hố
[5/3/2012 9:19:38 AM] Choco: hò hò
[5/3/2012 9:22:36 AM] Hannah Nguyen: muazh muazh
[5/3/2012 9:22:45 AM] Choco: chụt chụt 24

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn chí thân, khùng cũng chí tử luôn http://mabufamily.files.wordpress.com/2009/12/matcuoi-5.gif?w=490

[4/23/2012 5:05:37 PM] BEL-Zoe Ta: hứ hứ
[4/23/2012 5:05:41 PM] Choco: sao hứ
[4/23/2012 5:05:42 PM] Choco: ??
[4/23/2012 5:05:42 PM] BEL-Zoe Ta: thương nó hơn thương ta é
[4/23/2012 5:05:51 PM] Choco: 24 má ơi, mới share tức thi
[4/23/2012 5:05:53 PM] Choco: nó réo từ sáng
[4/23/2012 5:05:55 PM] Choco: giờ mí share
[4/23/2012 5:05:57 PM] Choco: mi mới réo
[4/23/2012 5:05:58 PM] Choco: share liền
[4/23/2012 5:06:02 PM] Choco: thương ai hơn ai??
[4/23/2012 5:06:07 PM] BEL-Zoe Ta: ko tính á
[4/23/2012 5:06:33 PM] BEL-Zoe Ta: m cũng ko nói tiếng nào tao á t
[4/23/2012 5:06:38 PM] BEL-Zoe Ta: t hỏi m mí lói á
[4/23/2012 5:06:40 PM] BEL-Zoe Ta: á á á
[4/23/2012 5:06:41 PM] BEL-Zoe Ta: 21
[4/23/2012 5:07:03 PM] Choco: ta quánh mi trẹo bản họng á á á 21
[4/23/2012 5:07:09 PM] Choco: giờ cóa online hem thì noái á
[4/23/2012 5:07:23 PM] BEL-Zoe Ta: ol rùi á á á
[4/23/2012 5:07:30 PM] BEL-Zoe Ta: mày quánh t á á á
[4/23/2012 5:07:38 PM] BEL-Zoe Ta: tao dọng lại á á á
[4/23/2012 5:07:48 PM] Choco: móa, mày nặng lắm roài á á á
[4/23/2012 5:07:53 PM] Choco: ai nói mày nghe chưa á á á????
[4/23/2012 5:08:02 PM] BEL-Zoe Ta: á á, chưa á
[4/23/2012 5:08:08 PM] BEL-Zoe Ta: 24
[4/23/2012 5:08:17 PM] Choco: giờ tao noái á á 21
[4/23/2012 5:08:21 PM] Choco: nghe cho rõ nha á
[4/23/2012 5:08:28 PM] BEL-Zoe Ta: mày cũng bị luôn á
[4/23/2012 5:08:30 PM] Choco: khùng nặng nha á á á
[4/23/2012 5:08:32 PM] BEL-Zoe Ta: tao á á, m cũng á á
[4/23/2012 5:08:45 PM] Choco: 21 cho đủ bài á á
[4/23/2012 5:08:46 PM] Choco: 21
[4/23/2012 5:08:53 PM] BEL-Zoe Ta: á á, á,
[4/23/2012 5:09:12 PM] BEL-Zoe Ta: má, đin cũng lây á á á
[4/23/2012 5:09:27 PM] Choco: đó giờ điên lúc nào mà chẳng lây á á
[4/23/2012 5:09:28 PM] Choco: 21
[4/23/2012 5:09:42 PM] BEL-Zoe Ta: đoạn chát này có ai đọc dc nó đưa tao và m vào viện lun á á
[4/23/2012 5:10:04 PM] Choco: cần tao post lên face trưng câu dân ý hok á á???? 24
[4/23/2012 5:13:22 PM] BEL-Zoe Ta: thui á á
[4/23/2012 5:13:37 PM] BEL-Zoe Ta: nó mạc xác ko đã á á
[4/23/2012 5:13:40 PM] BEL-Zoe Ta: 21
[4/23/2012 5:13:47 PM] Choco: cho dzui á á
[4/23/2012 5:13:49 PM] Choco: há há
[4/23/2012 5:13:53 PM] Choco: tao post đây á á
[4/23/2012 5:13:58 PM] Choco: cho bà con dzô mần nhụt chơi
[4/23/2012 5:13:59 PM] Choco: 24
[4/23/2012 5:14:14 PM] BEL-Zoe Ta: má má má
[4/23/2012 5:14:19 PM] BEL-Zoe Ta: con lại á á á
[4/23/2012 5:14:27 PM] BEL-Zoe Ta: m đin ah2
[4/23/2012 5:14:39 PM] BEL-Zoe Ta: tự nhiên đem lên làm trò cười thiên hạ
[4/23/2012 5:15:27 PM] Choco: 24
[4/23/2012 5:15:28 PM] Choco: dzui ba
[4/23/2012 5:15:30 PM] Choco: há há
[4/23/2012 5:16:18 PM] BEL-Zoe Ta: á á, ko có zui á, nhụt lắm á
[4/23/2012 5:16:20 PM] BEL-Zoe Ta: 21
[4/23/2012 5:16:29 PM] BEL-Zoe Ta: thui d9j mà mà
[4/23/2012 5:16:57 PM] Choco: há há, mài mà cũng bít nhụt hả á á
[4/23/2012 5:16:58 PM] Choco: 2121
[4/23/2012 5:17:22 PM] BEL-Zoe Ta: má con ng có p đồ vật mà ko bít á á
[4/23/2012 5:17:38 PM] Choco: ngạc nhiên quá há há

Advertisements

2 thoughts on “Fun fun =))

  1. Thích cái màn hí hí há há hô hô muah chụt chụt kia wa’, haha… Đọc có vậy thôi mà cười vui rồi nè ^_^

    • Bữa nào sáng sáng buzz anh xã bằng cách này thử coi chị, chắc chị & anh xã nhà chị sẽ cho ra đời cái đoạn còn hài hơn cái đoạn này gấp trăm lần ak =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s